Nawigacja
· Strona główna
· Historia szkoły
· Samorząd Uczniowski
· Nasz Patron
· Dokumenty szkolne
· Rekrutacja
· Galeria zdjęć
· O naszej szkole
· Dla rodziców
· Nasi przyjaciele
· Europejski Fundusz Społeczny
· Doradztwo zawodowe
· Wczesne wspomaganie
· Pracownicy
· Linki
· Dla nauczycieli
· Kontakt
· Wyszukiwarka
· Klasa szpitalna
· Klub Olimpiad Specjalnych SZÓSTKA
Poczta ZSS
Logowanie na pocztę Zespołu Szkół Specjalnych
Telefon zaufania
Archiwum
Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

W naszej szkole od kilku lat realizowane są zadania związane z doradztwem zawodowym.

Doradca zawodowy poznaje lepiej ucznia, aby ułatwić mu poznanie siebie, co w istotny sposób wpływa na przygotowanie do samodzielności i odpowiedzialności w planowaniu i zarządzaniu własną karierą zawodową.

Proces poznawania ucznia i udzielania mu wsparcia można podzielić na trzy etapy:

Preorientacji zawodowej
Orientacji zawodowej
Reorientacji zawodowej

Preorientacja zawodowa obejmuje wszelkie działania podejmowane przez rodziców, nauczycieli i inne osoby z otoczenia dziecka do 10 roku życia tj. w podokresie fantazji, stadium rośnięcia.

Orientacja zawodowa, właściwie orientacja szkolna i zawodowa, to ogół działań podejmowanych przez szkołę i placówki z nią współpracujące, w celu przygotowania młodzieży do podjęcia decyzji o wyborze zawodu (kierunku dalszego kształcenia). Etap ten głównie obejmuje uczniów szkoły gimnazjalnej.

Prowadzone są tutaj zajęcia przez szkolnego doradcę zawodowego mające na celu przygotowanie i wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjno – zawodowych. W praktyce przekłada się to na wybór zawodu, prowadzącej do niego ścieżki kształcenia, planowanie, rozwój i zarządzanie karierą zawodową. Na tym etapie szkoła ściśle współpracuje z Ochotniczymi Hufcami Pracy, które poprzez Mobilne Centra Informacji Zawodowej organizują w naszej szkole zajęcia grupowe, pomagające naszym uczniom podjąć właściwą decyzję wyboru zawodu i szkoły.

Reorientacja szkolna i zawodowa dotyczy uczniów szkoły zawodowej. Głównie ma na celu udzielenie pomocy przy zmianie kierunku kształcenia przez ucznia. Są to jednak przypadki rzadkie, ale mające miejsce.

Szkoła na tym etapie skupia się również na niesieniu pomocy uczniom mającym wejść na rynek pracy. Szkolni doradcy zawodowi organizują spotkania, na których omawiają jak poruszać się na rynku pracy po zakończeniu nauki. Na te spotkania zapraszani są doradcy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej, którzy przekazują informacje związane ze znalezieniem pracy. Prowadzą oni zajęcia grupowe jak i indywidualne.

Bardzo ważnymi doradcami zawodowymi, z którymi szkoła ściśle współpracuje są rodzice naszych uczniów. Poprzez spotkania międzysemestralne i semestralne są prowadzone zajęcia mające przekazać rodzicom to wszystko, co szkoła realizuje w ramach doradztwa zawodowego. Spotykając się z rodzicami doradca uświadamia im ich rolę, przygotowuje do rozumienia sytuacji dziecka, pozytywnie ich motywuje i wspiera w podejmowanych decyzjach.

Zespół Szkół Specjalnych poprzez Zasadniczą Szkołę Zawodową realizuje naukę w trzyletnim systemie edukacyjnym. Po ukończeniu szkoły absolwent ma możliwość zdobycia tytułu:

pracownika wykwalifikowanego, po zdaniu egzaminów przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną,

czeladnika, po zdaniu egzaminów przed Izbą Rzemieślniczą.

Wszelkich informacji można uzyskać na stronach internetowych:

OKE - www.oke.poznan.pl

WIR - www.wir.org.pl

oraz przez kontakt ze szkolnym doradcą zawodowym (wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły).

Szkoła Zawodowa oferuje dla absolwentów gimnazjum kształcenie (cykl 3 letni) w następujących zawodach

 

Wykaz zawodów


Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodoweDeklaracja przystąpienia do egzaminu


informacja dla ucznia o egzamnieInformatory o egzaminie  potwierdzającym kwalifikacje  w zawodzie

Blacharz samochodowy


Fryzjer 514101


Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 712616


Sprzedawca 522301


Ogrodnik 611303Kucharz 512001


Murarz-tynkarz 711204


Stolarz 752205


Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905Piekarz 751204


Mechanik pojazdów samochodowych 723103


Cukiernik 751201


Lakiernik 713201
Ta strona używa plików cookies
Urząd Miasta Leszna
Obowiązek Informacyjny
Dostępność
Translate this site

Akty Prawne
Losowa Fotka
Fundacja Aby żyć
Gra edukacyjna
Pierwsza pomoc
Pierwsza pomoc - osoba nieprzytomna oddychająca
Kalendarz
Po Wt r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Testy na kartę rowerową
1 2 3 4 5